ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Image

  • Κάδοι 8 - 10 -12 κυβικά
  • Καθαρισμός χώρων
  • Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό για τον καθαρισμό, την αποκομιδή και την απομάκρυνση των αντικειμένων
  • Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Αποξήλωση


Συλλέκτες μπάζων (χοάνες)

Image


Φορτηγά για κάδους και όχημα για παραλαβή μπαζοσακούλων

Image
Image


Υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων
Συλλογή διαχείριση και εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών

Image
Image


Κατασκευή κτιρίων - περιφράξεων από μπετό με ξυλότυπους