ΑΔΕΙΕΣ
Ακολουθώντας πλήρως το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο, διαθέτουμε τις προβλεπόμενες άδειες διαχείρισης και συλλογής απορριμάτων:
Image
Image
Image